ryzyko pod kontrolą

U podstaw naszego sukcesu leży zaangażowanie naszych pracowników
Brokerzy
Fundament firmy tworzą licencjonowani brokerzy ubezpieczeniowi, specjaliści z zakresu finansów, rachunkowości, doradztwa prawnego i funduszy emerytalnych, którzy swoją wiedzę i doświadczenie zdobywali pracując na kluczowych stanowiskach w zakładach ubezpieczeniowych, firmach brokerskich i towarzystwach funduszy emerytalnych.

Kariera
Duży nacisk kładziemy na szkolenia i rozwój osobisty naszych pracowników. Osobom, które chcą nawiązać współpracę z naszą firmą i realizować ścieżkę awansu zawodowego w doradztwie ubezpieczeniowym, dajemy możliwość stałego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zdobywania, w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych pracowników, uprawnień brokerskich przyznawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Etyka w biznesie
Działalność naszych brokerów cechują najwyższe standardy etyczne. W codziennej pracy kierujemy się przede wszystkim dobrem Klientów. Zaufanie jakim obdarzają nas nasi Partnerzy jest wynikiem rzetelnego, starannego i bezstronnego świadczenia usług w sektorze B2B.