Nasze prognozy dla rynku ubezpieczeń

18 March 2016

Tendencje na rynku ubezpieczeń

Wzrost cen polis komunikacyjnych to już fakt. Trzeba się przygotować na coraz wyższe stawki. Ceny produktów majątkowych z kolei spadają i są już bardzo blisko dna. Odbicie to kwestia czasu. Polski rynek ubezpieczeniowy oferować będzie coraz więcej nowych produktów, a jednym z najbardziej perspektywicznych są polisy chroniące przed skutkiem cyberprzestępstw, wycieku danych i związanej z tym odpowiedzialności. Użytkownicy dronów też muszą się liczyć z tym, że ubezpieczenia OC będą obowiązkowe – prognozuje Dominik Stachiewicz, członek zarządu Donoria S.A.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ceny polis komunikacyjnych dla klientów indywidualnych i korporacyjnych zaczęły rosnąć pod koniec ubiegłego roku. Ten trend będzie się utrzymywał. O ile wzrost cen dla klientów indywidualnych nie jest jeszcze znaczący, o tyle dla klientów korporacyjnych, a szczególnie dla flot ciężkich, zwyżki są coraz bardziej widoczne, a nawet dotkliwe.

Ceny polis komunikacyjnych idą w górę głównie z powodu szkód zagranicznych. Dobry przykład to ubiegłoroczny wypadek polskiej ciężarówki, która wjechała pod Pendolino w Czechach. Wysokość szkód coraz częściej znacząco przekracza sumy gwarancyjne w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych, co będzie powodowało konieczność zwiększania limitów, a co za tym idzie ceny ubezpieczenia. Nie zapominajmy też, że wraca pomysł, by to ubezpieczyciele ponosili koszt leczenia osób poszkodowanych w wypadkach, a nie NFZ (pamiętamy pomysł tzw. podatku Religi). To także może mieć wpływ na wysokość stawek OC.

Największa rynkowa zagadka to koszt ubezpieczenia polis OC w transporcie ciężkim pod koniec roku. Obyśmy tylko nie wrócili do czasów z lat 2010-2012, gdy ceny przekroczyły magiczną barierę 10 tys. zł. Jeszcze niedawno polisa OC kosztowała 2,5 tys. zł. Dziś to nawet 5 tys. zł. Należy dodać, że średnia cena ubezpieczenia OC w Europie to ok. 2000 EUR.

Ubezpieczenia majątkowe

Tu tendencja jest odwrotna, niż na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Mówimy oczywiście
o segmencie korporacyjnym. Oficjalne podsumowanie roku 2015 jeszcze się nie pojawiło, ale na podstawie wszelkich miarodajnych źródeł można stwierdzić, że w ubezpieczeniach majątkowych po raz kolejny z rynku „wyparowała” część składki.

Głównym powodem coraz mniejszej składki jest nieustająca wojna cenowa, podyktowana niespotykaną jak dotąd migracją kadr na rynku. Menedżerowie w nowych firmach chcą się wykazać
i wypracować wynik. Stąd coraz bardziej atrakcyjne ceny dla klientów końcowych. Przypomnijmy,
że w ubiegłym roku doszło do zmian w zarządach pięciu czołowych towarzystw na polskim rynku.

Spadek cen w ubezpieczeniach majątkowych najbardziej widoczny jest ostatnio w przetargach publicznych. Coraz częściej mamy w nich do czynienia z ofertami, co do których zachodzi podejrzenie o stosowanie rażąco niskiej ceny.

Ceny na rynku ubezpieczeń majątkowych są już bliskie dna. Możemy zatem przypuszczać,
że w ubezpieczeniach majątkowych też dojdzie do odwrócenia trendu, podobnie jak niedawno na rynku komunikacyjnym. Pytanie tylko, czy jeszcze przed końcem 2016 r.

Nowe produkty ubezpieczeniowe

Cyber

Polski rynek ubezpieczeniowy bardzo szybko naśladuje światowe tendencje. Najlepszy przykład to ubezpieczenie zwane cyber, zabezpieczające przed cyberprzestępstwami. Już siedmiu ubezpieczycieli w Polsce oferuje ten produkt. Lloyds of London umieścił cyberprzestępstwa wśród trzech największych zagrożeń najbliższych lat. Tu już nie chodzi tylko o firmy IT, ale cały biznes – od finansów przez zakłady produkcyjne po instytucje publiczne, jak szpitale czy uniwersytety.

Ubezpieczenia OC dla grup zawodowych

Rośnie popularność takich produktów. Widać też coraz większą świadomość klientów i rosnące oczekiwania zwiększania sum gwarancyjnych przez różne grupy zawodowe (menedżerów, architektów, lekarzy, prawników). Związane jest to z coraz większym ryzykiem zawodowym i coraz częstszym świadczeniem usług i działalnością poza granicami Polski. Polski rynek jest na to przygotowany
i rośnie, dzięki czemu coraz łatwiej i taniej jest podwyższyć sumy gwarancyjne w ubezpieczeniach zawodowych.

Real Estate

Coraz większa liczba transakcji na tym rynku jest ubezpieczana. Wykupowane są zarówno produkty zwane w branży Title (ubezpieczenie tytułu prawnego gruntu i nieruchomości) oraz samej transakcji, czyli ubezpieczenia W&I (od ryzyka transakcyjnego).

Kanały dystrybucji

Brokerzy

Na polskim rynku brokerskim coraz więcej zmian. Marsh Poland ma nowego prezesa. Dawno już nie było widać takich tendencji konsolidacyjnych jak obecnie. Najlepszy przykład to fuzja Willis Polska
z Gras Savoye. To może być początek zmian na rynku na szerszą skalę.

Coraz więcej mniejszych podmiotów widzi konieczność łączenia lub współpracy z większymi, aby uzyskać przewagę na rynku. To korzystne zmiany, bo rola brokera będzie nadal ewoluowała
w kierunku specjalistycznego doradztwa.

Agenci ubezpieczeniowi

Tu widać ostateczne odejście od modelu agencji wyłącznych, działających na rzecz jednego ubezpieczyciela, które de facto były zewnętrznymi siłami sprzedażowymi. Coraz bardziej popularny jest model multiagencji, oferujących klientowi indywidualnemu coraz szerszy wachlarz produktów
i ofert oraz dostęp do całego rynku. Korzysta na tym klient.

Model sprzedaży typu direct, czyli z pominięciem kanału agencyjnego, w Polsce się nie sprawdza. Ewolucja porównywarek cenowych sprawiła, że multiagencje otrzymują coraz lepsze narzędzia do porównywania cen on-line.

Coraz silniejszy kanał affinity

Najlepszym przykładem rozwoju tego kanału jest bank PKO BP i jego ramię PKO Ubezpieczenia oraz Poczta Polska z własnym ubezpieczycielem. Obie instytucje są bardzo aktywne i rozwijają ofertę. Kanał affinity będzie zyskiwał na znaczeniu.

Rynki światowe (kanały reasekuracji)

Światowy rynek ubezpieczeniowy nie odnotowały w ciągu ostatnich 12 miesięcy znaczących szkód naturalnych, co przełożyło się na generalną tendencją spadku cen. Natomiast w ubezpieczeniach ryzyk specjalistycznych, chociażby w branży energetycznej, czy przemysłowej, oferta reasekuratorów praktycznie się nie zmienia, a obniżki cen są symboliczne. To ważny sygnał dla polskich ubezpieczycieli.

Rynki światowe zwracają uwagę na największe zagrożenia, wśród których wymienia się cyberprzestępstwa i wycieki danych, szkody środowiskowe oraz ryzyko związane z użytkowaniem dronów. To ostatnie widać też w najnowszych tendencjach związanych z uwarunkowaniami prawnym także w Polsce. Uważamy, że drony będą podlegały coraz większej kontroli, a ich użytkownicy docelowo będę musieli zdobywać stosowne uprawnienia oraz posiadać odpowiednie ubezpieczenia OC.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby poprawić Państwa doświadczenia jako użytkowników. Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie plików cookies na Państwa urządzeniu. Więcej informacji w zakładce Polityka cookies