Informacja o Brokerze

INFORMACJA O BROKERZE

 

Prowadzimy działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń pod nazwą Donoria Spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, pod adresem: ul. Wielkie Garbary 7A, 87-100 Toruń, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych o numerze 1145/02.

Możesz zweryfikować naszą działalność

Broker ubezpieczeniowy Donoria S.A. wpisany jest do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 00001025/U. Rejestr brokerów ubezpieczeniowych jest jawny, dostępny na stronie internetowej: www.knf.gov.pl w następującej lokalizacji: Podmioty -> Rejestry i ewidencje -> Rejestr brokerów. Potwierdzenie wpisu brokera do rejestru brokerów można uzyskać po wpisaniu danych brokera w oznaczonych miejscach (nazwa, numer w rejestrze, numer zezwolenia, dane adresowe) oraz zaznaczeniu, że chodzi o brokera ubezpieczeniowego, podmiot gospodarczy.

Wynagrodzenie

Wyłącznym wynagrodzeniem Donoria S.A. z tytułu wykonywania czynności brokerskich na rzecz Klienta jest prowizja wypłacana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń. Prowizja stanowi określony procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej. Klient nie ponosi dodatkowo z własnych środków kosztów wynagrodzenia Donoria S.A. z tytułu wykonywania czynności brokerskich.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby poprawić Państwa doświadczenia jako użytkowników. Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie plików cookies na Państwa urządzeniu. Więcej informacji w zakładce Polityka cookies