Polityka prywatności

Polityka bezpieczeństwa na portalu www.donoria.pl

 

Kilka słów czym jest bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo informacji i stosowana polityka bezpieczeństwa na portalu www.donoria.pl oznacza, że wszystkie użyte mechanizmy zapewniają poufność informacji, gotowość wglądu do danych zawartych na portalu w każdym czasie na żądanie Użytkownika, brak możliwości zmian danych niepotwierdzonych przez Użytkownika, a także rozliczalności podejmowanych działań.

 

Bezpieczeństwo przesyłanych informacji

Przesyłanie informacji między komputerem użytkownika i serwerem platformy www.donoria.pl  jest zabezpieczone za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych. Certyfikaty SSL są narzędziem zapewniającym ochronę witryn internetowych, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną.

Stosowany certyfikat ssl daje gwarancję Użytkownikom serwisu:

  • Bezpieczeństwa przekazywanych danych osobowych
  • Wiarygodności tożsamości portalu
  • Zapewnienia o najwyżej jakości świadczonych usług

Informacje są przechowywane i przetwarzane przez Donoria S.A. z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. 

 

Udostępnianie informacji

Donoria S.A. udostępnia informacje wprowadzane na portalu www.donoria.pl innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu dostarczenia kompleksowej informacji lub prawidłowej obsługi ubezpieczenia oraz wykonania umowy ubezpieczenia.

Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawy poprzez zgłoszenie takiej informacji operatorowi serwisu:

  • Mailowo: donoria@donoria.pl
  • Pisemnie: Donoria S.A. ul Wielkie Garbary 7A, 87-100 Toruń

 

Zasady polityki prywatności

Korzystanie ze strony www.donoria.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad polityki prywatności. Donoria S.A. zastrzega prawo do wprowadzania aktualizacji w niniejszej polityce prywatności w dowolnym czasie.

Strona umożliwia skontaktowanie się z pracownikami Donoria S.A. za pośrednictwem formularza kontaktowego. Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, które są używane w celu skontaktowania się z osobą wysyłającą zapytanie.

Donoria S.A. zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania danych osobowych swoich klientów innym podmiotom bez uprzedniej zgody, chyba, że będzie wymagało tego obowiązujące prawo. Dane osobowe użytkowników strony Donoria.pl traktowane są jako informacje poufne. Każda osoba korzystająca ze strony i wypełniająca formularz ma prawo do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.

Dane osobowe wysyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).

Donoria S.A. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Technologie wykorzystywane przy tworzeniu oraz aktualizacji strony www.donoria.pl mają na celu zminimalizowanie ryzyka przechwycenia pozostawianych informacji czy też danych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby poprawić Państwa doświadczenia jako użytkowników. Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie plików cookies na Państwa urządzeniu. Więcej informacji w zakładce Polityka cookies