Likwidacja szkód

Likwidacja szkód

Istota likwidacji szkód

Likwidacja szkód to proces polegający na podejmowaniu przez Zakład Ubezpieczeń czynności zmierzających do ustalenia przyczyn oraz odpowiedzialności za szkodę, jak również wysokości odszkodowania lub świadczenia za powstałe zdarzenie. Likwidacja szkody obejmuje więc czynności pomiędzy zgłoszeniem roszczenia, a wydaniem decyzji odszkodowawczej.

Przykładamy szczególną uwagę do właściwego zgłaszania szkód, ponieważ treść zgłoszenia inicjuje dalsze postępowanie likwidacyjne prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń.

Pracownicy Biura wstępnie weryfikują otrzymane od Klienta informacje, analizują pod względem określenia szacunkowej wartości szkody oraz istnienia ochrony ubezpieczeniowej w kontekście zawartej umowy ubezpieczenia.

Dzięki ścisłej współpracy ze swoimi Partnerami zapewniamy kompleksową pomoc w pełnym zakresie trwania procesu likwidacji.

 

Sprawne działanie i merytoryczne wsparcie

Likwidacja szkód komunikacyjnych oraz majątkowych jest niezwykle istotnym elementem działalności ubezpieczeniowej. Dążąc do zapewnienia naszym Partnerom poczucia komfortu, rozwoju i bezpieczeństwa, wykorzystujemy najwyższe standardy zarządzania procesem likwidacji szkód komunikacyjnych.

Profesjonalna kadra zespołu likwidacyjnego, wspierana informatycznym systemem gromadzenia, przetwarzania oraz archiwizowania danych opartym o platformę Lotus Notes, gwarantuje sprawny i poufny przepływ informacji na osi: klient - broker - ubezpieczyciel. Reprezentujemy naszych Partnerów na każdym etapie likwidacji szkody,
aż do momentu uzyskania ostatecznej decyzji Ubezpieczyciela.  

Naszych Klientów wspieramy również przed wystąpieniem szkody, organizując szkolenia wdrożeniowe
i prewencyjne. Pomagamy również w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w ramach działań i kompetencji Kancelarii Prawnej.

Kompetencje i zaangażowanie

Posiadamy doświadczenie i wiedzę, dzięki którym skutecznie pomagamy naszym Klientom przeprowadzając ich przez skomplikowane procedury.

Pracownikami Biura Likwidacji Szkód są osoby posiadające szeroką wiedzę techniczną oraz wykształcenie prawnicze, poparte kilkunastoletnią praktyką w zakresie likwidacji szkód.  

W przypadku gdy Zakład Ubezpieczeń wyda niekorzystną dla naszego Klienta decyzję, pracownicy Biura
w porozumieniu z Klientem oraz przy wsparciu brokerów, składają odwołanie oraz aktywnie negocjują ostateczne warunki z ubezpieczycielem.

Dzięki rozbudowanemu zespołowi likwidatorów oraz zespołowi radców prawnych wspieramy naszych Klientów
w przygotowywaniu opinii i analiz w postępowaniu spornym, a także reprezentujemy Klientów na drodze postępowania sądowego.

 

Likwidacja szkód online

Nasi Klienci mają stały dostęp do platformy internetowej, za pośrednictwem której mogą stale monitorować stan likwidacji szkód. Przejdź do panelu Klienta

 

Kontakt

Katarzyna Michałowicz-Krystek

Katarzyna Michałowicz-Krystek

Kierownik Działu Likwidacji Szkód Flotowych

K: +48 517 245 854
E: kkrystek@donoria.pl

Miłosz Wdowczyk

Miłosz Wdowczyk

Kierownik Działu Likwidacji Szkód Majątkowych

K: +48 509 075 709
E: mwdowczyk@donoria.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby poprawić Państwa doświadczenia jako użytkowników. Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie plików cookies na Państwa urządzeniu. Więcej informacji w zakładce Polityka cookies